Slimmer werken,
blije klanten

Pareto Chart (inclusief voorbeelden)

De Pareto Chart is een grafiek binnen de Lean Six Sigma methodiek om de oorzaak/gevolg relatie van bestaande problemen te analyseren. Er wordt gebruik gemaakt van de 80/20 regel, waarbij 20% van de klanten zorgen voor 80% van de omzet.
De Pareto Chart heeft veel voordelen. Zo kan de complexiteit van het project worden verminderd en kunnen de problemen binnen het proces in kaart worden gebracht.

Laten we gaan kijken naar twee voorbeelden. In deze voorbeelden wordt de Pareto Chart toegepast binnen de productie en de dienstensector, waardoor de verschillende processen onderscheiden kunnen worden.


Meer weten over Pareto Chart en hoe je dit op een efficiënte manier toepast binnen je organisatie? Schrijf je dan vandaag nog in voor onze Lean Six Sigma Green Belt training!

Pareto Chart binnen de productie

Bepaalde kleine problemen binnen de productiesector zorgen voor een groot deel van de defecten. Het is dus van belang om onderscheid te maken tussen alle problemen.
De Pareto Chart zorgt voor dit onderscheid. Het laat de relatieve frequentie zien op volgorde van de grootte van het probleem. De problemen waar de grootste defecten aan zijn gekoppeld, hebben de hoogste prioriteit. Wanneer de defecten met de hoogste prioriteit als eerst aangepakt worden, kan het beste resultaat behaald worden. Door middel van een dergelijke vorm van virtuele spreadscheets of charting sofwares, kun je een Pareto Chart ontwikkelen. Denk hierbij aan Excel.

Op de afbeelding kun je gelijk zien welke defecten prioriteit hebben. Dirt in paint, sag en orange peel zorgen samen voor 87,5% van de defecten.

Pareto Chart binnen de dienstensector

Ook binnen de dienstensector wordt Pareto Chart gebruikt. Het is de ideale tool om te kijken naar de grootste problemen met de hoogste prioriteit.
Het is dan ook meer dan logisch dat het management zich gaat richten op de categorieën met de hoogste prioriteit. Maar het is wel van belang om rekening te houden met de andere (kleinere) problemen, in plaats van regelrecht te kiezen voor de grootste. Soms kan een klacht namelijk niet snel of makkelijk opgelost worden door alleen te kijken naar de prioriteiten.

Pareto ChartBovenstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van hoe het principe werkt op het gebied van service. De linkeras laat het aantal klachten zien. Op de rechteras worden de cumulatieve percentages getoond.
De drie grootste problemen (de klachten over de kamer, de inrichting en de hygiëne) zorgen voor 83,8% van het totaal aan klachten.

Alternatieven

Er zijn ook alternatieven. De nadruk kan bijvoorbeeld worden gelegd op de kosten in verhouding tot het aantal klachten, of hoe lang het duurt om een probleem op te lossen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor oorzaak/gevolg diagrammen of als input voor brainstormsessies om zo onderliggende oorzaken van problemen te achterhalen.
De beste manier van het inrichten van de Pareto Chart hangt af van de situatie van een organisatie. Wanneer je een goed ingerichte Pareto Chart hebt ontwikkeld, kan het inzicht geven in grote probleemgebieden. Bovendien kan het richting geven aan het verbeterteam.

Ook interessant: