Slimmer werken,
blije klanten

Inhoud van een Black Belt training

De Six Sigma Black Belt training bestaat uit 10 trainingsdagen. Deze dagen worden verdeeld in 5 blokken van 2 dagen. Meestal wordt een geheel opleidingstraject tot Black Belt in 3 maanden doorlopen. Aan het einde van het laatste trainingsblok vind het theorie examen plaats . Het Lean Six Sigma Black Belt trainingscurriculum is opgebouwd rond de 5 Lean principes en de DMAIC aanpak van Six Sigma. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Wat de inhoud is van ieder blok, lees je hier.