Slimmer werken,
blije klanten

Een Black Belt bestaat uit 5 blokken van 2 dagen

Het programma van een Six Sigma Black Belt training ziet er als volgt uit:

Blok 1

 • Introductie van de 5 Lean principes
 • 1e Lean principe: 8 verspillingen
 • Six Sigma en de DMAIC
 • Define fase
 • 2e Lean principe: de waardestroom
 • Start van het project

Blok 2

 • Basis statistiek
 • Introductie in Minitab
 • Measure fase
 • Procesmapping

Blok 3

 • Analyze fase
 • Root cause analyse
 • FMEA (Failure Mode Effect Analysis)
 • Hypothese testen
 • Correlatie en regressie
 • DoE (Design of Experiments)
 • 3e Lean principe: Flow
 • Grip op je projectteam (GRPI-Model)
 • Rollen en intermenselijke relaties
 • Tuckman’s groepsontwikkeling proces

Blok 4

 • Improve fase
 • 4e en 5e Lean principe: pull en perfectie
 • 5S
 • Total Productive Maintenance
 • SMED
 • CAP Model (Change Acceleration Process)

Blok 5

 • Control fase
 • DfSS (Design for Six Sigma)
 • Examen

Zie jij jezelf al met een Black Belt certificaat op zak? Schrijf je dan in voor de training!