Slimmer werken,
blije klanten

Minitab

Overal lees je over Minitab als je met je Six Sigma Black Belt aan de slag wilt. Wat is Minitab eigenlijk en waarom heb je dit zo hard nodig?

Minitab is een statistisch programma welke zich voornamelijk richt op het gebruik in Lean Six Sigma projecten. Met Minitab kan je allerlei makkelijke en moeilijke Six Sigma berekeningen maken zoals:

  • Gemiddelde
  • Variantie
  • Standaarddeviatie
  • Normale verdeling
  • Proces Prestatie Analyse

Een deel van deze berekeningen ken je vast nog wel vanuit de wiskundelessen op de middelbare school (gemiddelde, standaarddeviatie, etc). Deze komen nu ook weer terug en geven al vaak een goed beeld van de presaties van een bepaald proces. Daarbij komen nu allerlei minder bekende berekeningen zoals Proces Prestatie Analyse om een verdere analyse te kunnen maken van de uitzonderingen in een proces.

Het voordeel van Minitab is dat het je helpt bij het maken van de berekeningen. Je wordt door Minitab door je berekeningen heen geleidt en het programma geeft aan welke functies je moet selecteren om tot een berekening te komen.

Minitab training

Heb je behoefte aan meer training in Minitab? Wij bieden speciale beginners en gevorderden trainingen aan voor Minitab. Lees hier meer over deze speciale Minitab trainingen.