Slimmer werken,
blije klanten

Het TIM WOODS ezelsbruggetje, waar staat het voor?

Als je continue verbetering wilt implementeren binnen je organisatie, is het van belang om verspillingen te elimineren. Het is daarbij van belang om de 8 verspillingen goed te kennen. Deze komen overal voor, in een winkel, een advocatenkantoor, een ziekenhuis en ga zo maar door. Vandaar TIM WOODS, een handig ezelsbruggetje waardoor het herkennen van verspillingen een stukje makkelijker wordt.

TIM-WOODS

Verspillingen elimineren, waarom is het zo belangrijk?

Alles wat geen waarde toevoegt voor de klant kan gezien worden als een verspilling. Met andere woorden, een verspilling draagt niet bij aan het vervullen van de klantbehoefte en moet daarom voor zo ver dat mogelijk is, geëlimineerd worden. Dit zal leiden tot soepelere werkprocessen. Ook zal het elimineren van verspillingen leiden tot medewerkers die hun werk makkelijker kunnen doen, wat weer bijdraagt aan betere kwaliteit, lagere kosten, kortere doorlooptijden en last but not least: blije klanten!

Het ezelsbruggetje TIM WOODS

TIM WOODS staat zoals hierboven vermeld voor de 8 verspillingen. Laten we het ezelsbruggetje ontleden:

  • Transport: Staat voor het verplaatsen van onderdelen van producten of gehele producten. Dit kost tijd en moeite om het te verplaatsen en in / uit te pakken. Denk daarnaast aan het risico op beschadiging.
  • Inventory (voorraad): Denk hierbij aan kosten aan onderhoud aan voorraad of fysieke kosten die producten innemen. Ook kan het tijd kosten om producten te vinden in een voorraad en zit er geld in de voorraad zelf, waardoor het niet mogelijk wordt om dit op een andere manier te besteden.
  • Motion (beweging): Staat voor alle niet noodzakelijke bewegingen voor het uitvoeren van werk van medewerkers. Denk aan het heen en weer lopen van de werkplek naar de voorraadkast of het zoeken van documenten op de computer.
  • Waiting (wachten): Dit is de tijd die medewerkers verliezen door het wachten. Veelvoorkomende oorzaken zijn wachten op mensen, informatie en materiaal.
  • Overproduction (overproductie): Meer produceren dan er nodig is. Dit is ergste vorm van verspillingen, omdat het zorgt voor een verergering van alle andere verspillingen. Je voert namelijk meer activiteiten uit dan nodig.
  • Overprocessing (overbewerking): Dit staat voor het mooier maken van producten of diensten zonder dat dit meerwaarde heeft voor de klant. Hierdoor kan je onnodige tijd verliezen en duurder zijn dan nodig omdat de klant dit helemaal niet nodig vindt.
  • Defects (fouten, uitval): Een product of dienst moet worden hersteld wanneer het niet voldoet aan de klantwens. Ook activiteiten die niet meteen goed gaan moeten opnieuw worden uitgevoerd en zijn er kosten van afgekeurde producten. Defecten die bij de klant terechtkomen kunnen van nog grotere gevolgen zijn, denk aan imagoschade of kosten voor de klachtafdeling.
  • Skills (vaardigheden): Verminderde motivatie en productiviteit kan ontstaan bij werknemers die niet op een plek werken waar hun talent of passie naar voren kan komen. Lean staat daarnaast voor een cultuur waar gezamenlijk en continu verbeteren centraal staat. Dus wanneer werknemers niet alles van hun kennis en kunde kunnen toepassen in hun werk, is dat een enorme verspilling.

Kun je alle verspillingen elimineren?

Alle verspillingen zorgen voor extra ruimte, tijd etc. Het zou dus ideaal zijn om alle mogelijke verspillingen te elimineren, maar is dit mogelijk? Het simpele antwoord hierop is meestal nee. Zo kan een minimale voorraad nodig zijn om onverwachte schommelingen in de vraag op te vangen, waarmee je dus verspillingen accepteert en meeneemt. Voor elke organisatie en werknemer geldt: zorg ervoor dat je verspillingen leert herkennen en ga er stap voor stap mee aan de slag, om deze uiteindelijk volledig te kunnen elimineren.

TIM-WOODS

Ook interessant: