Slimmer werken,
blije klanten

Wat is Celproductie? (incl. voor- en nadelen!)

Als je binnen je organisatie met de Lean filosofie aan de slag gaat, is het van belang om flow te implementeren. Hierbij ben je op zoek naar een tijdsindeling waar de waarde toevoegende tijd zo groot mogelijk is. Daarnaast wordt er gekeken hoe er continu aan de producten gewerkt kan worden. Een manier om dit te bereiken is door middel van het inschakelen van celproductie. Wil je weten wat de tool inhoudt, hoe het in verband staat met Lean en wat de voor- en nadelen zijn? Dat lees je in deze blog!

Celproductie

Celproductie, wat is het precies?

Bij celproductie is het de bedoeling dat men een bepaald proces op eenzelfde manier uitvoert. Meestal wordt er gebruik gemaakt van celproductie in productieprocessen met een medium volume en een medium variatie. Zowel bij administratieve- als productieprocessen wordt deze tool gebruikt. Het zorgt namelijk voor een efficiëntere productie. Er wordt in cellen geproduceerd, waarbij vergelijkbare karakteristieken worden onderverdeeld in zogenoemde ‘families’.

Celproductie binnen Lean

Cellen zijn er om de stroom van een product of dienst te vergemakkelijken. Hierbij voer je verschillende bewerkingen door. Er gaat maar één eenheid tegelijk door het proces en de snelheid van deze eenheid wordt bepaald door de vraag van de klant. Zo voorkom je vertraging, wachttijd en andere vormen van verspilling. Bij Lean staat een cel voor een nauwe opstelling van machines, mensen of werkstations.

Hoewel celproductie zorgt voor enorme winsten in kwaliteit, productiviteit en een grote reductie in ruimte, doorlooptijd en voorraad, is het niet toepasbaar op alles. Het is dus aan te raden om eerst goed te kijken waar het toepasbaar is binnen je productieproces. Zo kan het meeste resultaat worden behaald.

De voordelen

Zoals we hierboven al hebben besproken, is het meer dan waardevol om celproductie te implementeren. Hieronder geven we nog 9 voordelen:

 1. Machinegebruik verbeteren: Machines kunnen efficiënt worden gebruikt omdat er minder omstel of opstarttijd nodig is. Daarnaast worden onnodige machines verwijderd en de overige machines zo worden ingericht dat ze makkelijk meerdere soorten producten kunnen produceren.
 2. Materiaalstroomafstanden reduceren: De afstand tussen de machines is zo klein mogelijk gemaakt, zodat er minder tijd verspild wordt aan beweging of transport. Hierdoor gaan cellen door een optimale stroming voor het produceren van producten of diensten.
 3. Kosten en tijd voor materiaalhandelingen reduceren: Er zijn minder handelingen per product nodig omdat je de producten in één keer in een cel maakt. De handelingskosten per product zullen hierdoor dalen.
 4. Onderhanden werk reduceren (WIP): Er is minder onderhanden werk aanwezig in het proces omdat je de producten in één keer verwerkt van begin tot eind. Het gevolg? Een vermindering van de voorraden aan het begin en aan het eind van het proces.
Celproductie Deel 2
 1. Opstart tijd reduceren: Er kan meer tijd gespendeerd worden aan het creëren van waarde toevoegende activiteiten in plaats van verspillingen. Er zijn namelijk maar minimale omsteltijden doordat producten veel op elkaar lijken en je continu kan blijven produceren.
 2. Beter werkmoraal: Het moraal zal verbeteren omdat men in staat is om kwalitatief betere producten te leveren en er daarnaast snel invloed uitgeoefend kan worden.
 3. Makkelijker op en af te schalen: Medewerkers kunnen, afhankelijk van de piekbelastingen, breder ingezet worden op de cellen waar het momenteel het drukst is omdat ze breed opgeleid zijn. De opstelling van de cellen zorgt er tevens voor dat er makkelijk meerdere medewerkers kunnen werken.
 4. Kwaliteit verbetering: Verantwoordelijkheid en motivatie om dezelfde fouten niet nog een keer te maken worden versterkt doordat er wordt geproduceerd op één plek in een klein team. Hierdoor krijg je sneller feedback en zal de kwaliteit verbeteren.
 5. Doorlooptijd reduceren: Er wordt een verkorte doorlooptijd per product gerealiseerd door het verkorten van de opstarttijd, de handelingen en de productietijd.

De nadelen

Naast voordelen zijn er natuurlijk ook altijd een aantal nadelen waar je als organisatie rekening mee dient te houden. De drie belangrijkste zijn:

 1. Rivaliteit: Wanneer de ene cel afhankelijk is van de andere cel en men op elkaar moet gaan wachten, bestaat de kans dat er rivaliteit ontstaat tussen de cellen. Zorg dus voor een goede samenwerking tussen de cellen en een goede afstemming van de taken.
 2. Minder intensief machinegebruik: Bij continue flow dien je de machines voortdurend te gebruiken, waardoor de output lager wordt dan massaproductie. Grote organisaties kiezen er vaak voor om een combinatie te realiseren tussen een flow- en een celproductie.
 3. Er moet worden geïnvesteerd: Elke nieuwe manier van produceren zorgt voor veranderingen. Bij celproductie moet men anders managen en beheersen en heeft het impact op de voorraadbeheersing.

Celproductie

Ook interessant: