Slimmer werken,
blije klanten

PDSA-cirkel: 4 stappen naar continue verbetering

PDSA is een veelgebruikte methode om verbeteringen door te voeren. De tool wordt vormgegeven als een cirkel. Dit geeft een proces aan van continue verbetering. PDSA is een afkorting en staat voor Plan, Do, Study, Act. Het is onlosmakelijk verbonden met de Lean-methodiek.

PDSA

PDSA versus PDCA

Misschien is het je al opgevallen wanneer je vaker op de tool PDSA hebt gezocht: Het is nauw verbonden met de afkorting PDCA. Waarom? Omdat het in principe dezelfde cirkels zijn. Dr. Edwards Deming, de bedenker van de PDCA, heeft aan het einde van zijn loopbaan “Check” aangepast naar “Study”. Hij vond namelijk dat er een te hoog inspectiegehalte aan hing. Het ging volgens hem bij deze stap niet om momentopnames en het kunnen afvinken ervan. Er moest juist met een kritische blik naar gekeken worden. Vragen als: “Welke data is er?”, “Wat ging er goed?” & “Wat ging er minder goed?” zijn hier voorbeelden van.

De term PDCA is echter al zo enorm bekend, dat het uiteindelijk zijn naam heeft behouden.

PDSA

De 4 fases van PDSA

Zoals we hierboven al hebben gezien, bestaat PDSA uit vier woorden. Dit zijn dan ook de vier fasen waarin je jouw proces blijft verbeteren, namelijk:

  1. Plan

“Wát wil je precies verbeteren?” is een vraag die je stelt in deze fase. Je gaat onderzoeken wat het doel is, hoe je dit doel tracht te bereiken en wanneer je het wilt bereiken.

  1. Do

Nadat het doel duidelijk is, ga je actie ondernemen.

  1. Study

In deze fase ga je kijken naar de effecten van je voorgaande acties op de door jou gestelde doelen. Je gaat kijken wat er al allemaal is gedaan, wat er wel en niet is behaald en wat hier de effecten van zijn. Ook onderzoek je of het doel nog steeds haalbaar is of dat je het moet bijstellen.

  1. Act

Nadat je geëvalueerd hebt over de bestaande doelen en de haalbaarheid hiervan, ga je kijken of je het doel behaald hebt. Is dit het geval? Kies dan weer een nieuw doel. Hiermee begint de PDSA-cirkel weer opnieuw.

Kwaliteitsmanagement & ISO-certificering

Het streven van Deming, de oprichter van de kwaliteitscirkel, was om binnen de productie zoveel mogelijk variatie te verminderen. Hij was hiermee feitelijk een voorloper van de Six Sigma methodiek. Deming was uniek omdat hij een combinatie maakte tussen het werken met data en statistiek aan de ene kant, en de ‘softere’ culturele aspecten aan de andere kant.  Hiermee vormt de kwaliteitscirkel de basis van de ISO-certificeringen. Deze gaan immers ook om kwaliteitsmanagement en de borging van kwaliteit en veiligheid op de lange termijn.

PDSA

Ook interessant: