Slimmer werken,
blije klanten

Hieronder vind je 10 vragen uit een officieel Lean Six Sigma Black Belt examen. Probeer deze 10 vragen binnen 15 minuten te beantwoorden. Onderaan de pagina vind je de antwoorden. Succes!

1. De belangrijkste factor om Six Sigma succesvol te implementeren is het hebben van
A. De nodige middelen
B. De ondersteuning en het leiderschap van het topmanagement
C. Expliciete eisen van de klant
D. Een uitgebreid opleidingsprogramma

2. Welke van de onderstaande tools zijn het meest geschikt voor het verzamelen van data om de symptomen van een probleem te onderzoeken?
A. Check sheet
B. Flow diagram
C. Force-veldanalyse
D. Activiteiten netwerk diagram

3. Positionele, cyclische en temporele variaties worden meestal geanalyseerd in
A. SPC charts
B. Multi-vari charts
C. Oorzaak en gevolg diagram
D. Run charts

4. Het belangrijkste aspect van functionele eisen is dat zij
A. Een enkele, meetbare prestatie beschrijven
B. Beschrijven hoe een product of dienst moet werken
C. Herleidbaar zijn naar de Voice of the Customer
D. Zorgen voor een hoge en lage prestatie limieten

5. Welke van de onderstaande control charts is het meest geschikt om het aantal defecten op verschillende steekproeven te bewaken?
A. u
B. np
C. c
D. p

6. Wat is het belangrijkst bij het evalueren en begrijpen van de intentie van het ontwerp?
A. Het identificeren van de functionele eis
B. Het brainstormen van de storingsmodus
C. Het uitvoeren van computersimulaties
D. Het ontwikkelen van FMEA

7. Welke van de onderstaande activiteiten voegen waarde toe?
A. Opstellen
B. Proces
C. Voorraad
D. Inspectie

8. Een Black Belt test de prestaties van de werknemers voor en na de training. Welke van de onderstaande hypothese testen moet worden gebruikt om te bepalen of de training daadwerkelijk de prestaties van de werknemer heeft verbeterd?
A. 2-sample z test
B. 2-sample t test
C. Paired t test
D. f test

9. Het doel van het gebruik van control charts is
A. Bepalen of het proces uitgevoerd wordt binnen de specificaties
B. Evalueren van procesprestaties in een bepaalde tijd
C. Bepalen hoe het proces anders ingedeeld kan worden
D. Detecteren van het optreden van afwijkingen

10. Om de betekenis van factoren in een fractional- en een full-factorial experiment te beoordelen, gebruikt een Black Belt
A. Analysis of variance (ANOVA)
B. Fault tree analysis (FTA)
C. Failure mode and effects analysis (FMEA)
D. Evolutionary operation (EVOP)

Meer leren over Lean Six Sigma? Boek dan nu snel je training en haal je officiële Black Belt certificaat.

Antwoorden:
1. B
2. A
3. B
4. C
5. A
6. A
7. B
8. C
9. D
10. A