Slimmer werken,
blije klanten

Hieronder vind je 10 vragen uit een officieel Lean Six Sigma Black Belt examen. Probeer deze 10 vragen binnen 15 minuten te beantwoorden. Onderaan de pagina vind je de antwoorden. Succes!

1. Welke van de volgende instrumenten moet een team gebruiken wanneer zij een lijst genereren en prioriteren met opties die zeer controversiële zaken bevatten?
A. Brainstormen
B. Affiniteit diagrammen
C. Nominale groep techniek
D. 5 x Why?

2. Als een proces een exponentiële verdeling kent met een gemiddelde van 25, wat is dan de standaarddeviatie voor deze werkwijze?
A. 0,4
B. 5,0
C. 12,5
D. 25,0

3. Welke van de volgende is een onderdeel van het standaard werk?
A. Takt tijd
B. Product cost
C. Product value
D. Maximale voorraad

4. Welke van de volgende instrumenten wordt veelvuldig gebruikt in Quality Function Deployment (QFD)?
A. Affiniteitsdiagram
B. Matrix diagram
C. Oorzaak en gevolg diagram
D. Activiteit netwerk diagram

5. Welke van de volgende is gedefinieerd als continue, stapsgewijze verbetering?
A. Kanban
B. Kaizen
C. JIT
D. Kaikaku

6. Bij een normale verdeling, zouden twee standaarddeviaties aan elke kant van het gemiddelde binnen welk percentage van de totale populatie vallen?
A. 47 %
B. 68 %
C. 95 %
D. 99 %

7. Welke van de volgende is de juiste formule voor DPMO?
A. D/TOP
B. DPO × 1.000.000
C. D x U x OP
D. DPU/DPO

8. Welke van de volgende heeft de meeste invloed op de perceptie van kwaliteit door consumenten?
A. Geldende normen in de betreffende sector
B. Financiële prestaties van de organisatie
C. Audit resultaten
D. Onderhoud en service beleid

9. Een kenmerk van attribute data is dat het altijd
A. Continue is
B. Discreet is
C. Duur is om te verzamelen
D. Kan worden afgelezen van een meetschaal

10. Welke van de volgende technieken zou de proces stabiliteit helpen verhogen wanneer de oorzaak van de variatie een rommelige werkplek is?
A. 5S
B. SMED
C. Preventief onderhoud
D. Visual factory

Meer leren over Lean Six Sigma? Boek dan nu snel je training en haal je officiële Black Belt certificaat.

Antwoorden:
1. C
2. D
3. A
4. B
5. B
6. C
7. B
8. D
9. B
10.A