Slimmer werken,
blije klanten

FMEA in 10 stappen (inclusief template!)

FMEA is een veelvuldig gebruikte Lean Six Sigma tool en staat voor ‘Failure Mode and Effects Analysis’. Dit klinkt allemaal interessant, maar wat betekent het precies? Dat bespreken we allemaal in deze blog. Daarnaast leggen we je uit hoe je zelf in 10 stappen met behulp van een template aan de slag kunt gaan met FMEA. Benieuwd? Lees dan snel verder!

FMEA

Wat houdt FMEA precies in?

FMEA onderzoekt simpelweg wat er precies fout kan gaan in het proces of product. Op deze manier kan op voorhand de impact van fouten verkleint worden of zelfs helemaal vermeden worden door constructieve maatregelen te treffen. De volgende redenen zijn de oorzaak van het gebruik van FMEA:

 • Inschatten van risico’s die klanten of de organisatie lopen
 • Oorzaken en mogelijke zwakke plekken herkennen
 • Prioriteiten voor verdere analyse toekennen (Analyze Fase)
 • Risico beperken door maatregelen te definiëren (Control Fase)
 • Als input gebruiken voor het ‘out of control action plan’ (OCAP)

De volgende 3 elementen zijn het uitgangspunt van FMEA met betrekking tot fouten:

 • Severity: Hoe ernstig zijn de fouten?
 • Frequency of occurence: Hoe vaak komen de fouten voor?
 • Likelihood of detection: Wat is de kans dat de fout wordt opgemerkt?

FMEA

Elk van deze elementen wordt uiteindelijk beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Hierbij staan hogere cijfers voor ernstigere fouten, vaker voorkomende fouten of moeilijker op te sporen fouten. Met de volgende formule kun je deze berekening maken:

RPN = Severity x Frequency of occurrence x Likelihood of detection

Stelregel: Een RPN van > 120 betekent dat actie noodzakelijk is.

De 10 stappen van een FMEA

De volgende 10 stappen kun je invullen in het template. Wanneer je dit doet, zal het makkelijker zijn om aan de slag te gaan met FMEA:
Wil jij het gratis template ontvangen? Klik dan hier 

 1. Beschrijf in de eerste kolom de processtappen
 2. Per processtap schrijf je vervolgens op wat er mogelijk fout kan gaan
 3. Denk na over wat er met de klant en het proces zal gebeuren als deze fouten optreden en schrijf dit ook op
 4. Severity: Beoordeel hoe ernstig het effect is
 5. Ga na wat de oorzaken zijn van de fout met behulp van 5x waarom
 6. Frequency of occurence: Beoordeel hoe vaak de fout voorkomt
 7. Likelihood of detection: Beoordeel hoe lang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt
 8. Ga de ‘Risk Priority Numbers’ van laag naar hoog sorteren en maak dit bespreekbaar met het team. Sorteren zorgt voor focus binnen het team. Daarnaast leidt het tot het aangaan van de discussie over welke processtappen prioriteit hebben
 9. Stel samen met verantwoordelijke personen concrete maatregelen op
 10. Voer hierna opnieuw de maatregelen uit en beoordeel de ‘frequency of occurence’ en ‘likelihood of detection’. Je zult merken dat de mogelijke fout minder vaak zal voorkomen of sneller opgemerkt wordt wanneer deze zich voordoet. Dit komt door de genomen maatregelen. De severity (ernstigheid) van het mogelijk falen van het proces of de klant zal waarschijnlijk meestal gelijk blijven.

FMEA

Ook interessant: