Slimmer werken,
blije klanten

DMADV-cyclus, de ins & outs op een rijtje!

DMADV staat voor Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Het is een cyclus die voortkomt uit de Design for Six Sigma. Belangrijk om te benoemen is dat je de DMADV cyclus niet moet verwarren met de DMAIC-cyclus.

DMADV

Zo wordt de DMAIC-cyclus gebruikt om bestaande problemen in processen te behandelen en op te lossen, terwijl de DMADV-cyclus wordt toegepast bij process redesign of om nieuwe processen of producten te ontwerpen.

DMADV in het kort

DMADV

Het verloop

 • Define

Eerst wil je in kaart brengen wat het doel is van het proces, project of de dienst. Het is belangrijk om een heldere en duidelijke definitie voor je doelen op te stellen die rekening houden met de verwachtingen en perspectieven van het bedrijf, de klant en de stakeholders. Wanneer dit is gelukt, kun je hieruit realistische en meetbare doelen maken. Stel hier een planning en richtlijnen die de beoordeling van de resultaten bepalen voor op en kijk daarnaast naar eventuele risico’s.

 • Measure

De measure fase is bedoeld voor het meten van de factoren die uiterst belangrijk zijn voor de gestelde kwaliteit, CTQ’s. Volg hierbij de volgende stappen:

 • De vereisten van de marktsegmenten definiëren.
 • De kritische ontwerp-parameters identificeren.
 • Zorg ervoor dat je de belangrijke onderdelen met betrekking tot de kwaliteit kunt meten door middel van het ontwerpen van een meetplan.
 • Kijken naar het productieproces en de capaciteit en het opnieuw beoordelen van mogelijke risico’s.
 • Analyze

Deze fase gaat meer in op het selecteren van mogelijke concepten en ontwerpen. Hierin komen onder andere deze stappen aan bod:

 1. Er worden allerlei ontwerpen voor het proces ontwikkeld.
 2. Invloed factoren die effect zullen hebben op het proces zullen geïdentificeerd worden.
 3. Conceptuele ontwerpen worden ontwikkeld.
 4. De beste componenten worden eerst geëvalueerd en daarna geselecteerd.
 • Design

De design fase bestaat uit 2 niveaus: Een gedetailleerd ontwerp en een ontwerp op hoog niveau voor het geselecteerde alternatief. Er wordt prioriteit verleend aan een aantal elementen van het ontwerp, waaruit vervolgens een ontwerp op hoog niveau uit ontstaat. Daarna zal er een gedetailleerder prototype gemaakt worden. Deze wordt getest kan op fouten en er wordt gekeken naar aanpassingen die gedaan kunnen worden om het model nog beter te maken. Deze stappen worden uitgevoerd aan de hand van een testplan, welke in productie wordt gebruikt om het proces of product te monitoren. Ook worden werkinstructies opgesteld en de FMEA en het control plan bijgewerkt.

 • Verifiëren

Deze laatste fase wordt er gekeken naar het ontwerp (vanuit het prototype) door het team. Hier wordt er gecheckt of het model acceptabel is voor alle belanghebbenden om de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken. Dit gebeurd aan de hand van verschillende proef- en productieruns, waarin verwachtingen worden bevestigd, de uitrol uitgebreid wordt en alle geleerde lessen worden gedocumenteerd.
Deze fase van verifiëren biedt daarnaast ook een plan aan waarin er gekeken wordt hoe het product of de dienst op een zo duurzaam mogelijke manier overgeschakeld kan worden naar een routinematige operatie.

DMADV fases: alle stappen en tools

DMADV

DMAIC versus DMADV

DMAIC en DMADV lijken, buiten het doel om variatie te verminderen en te voldoen aan de wens van de klant, niet heel erg veel op elkaar. Naast de stappen die er genomen worden tussen de twee tools, zijn er nog een aantal andere belangrijke verschillen te vinden. Laten we eens gaan kijken naar een aantal van deze belangrijke verschillen:

 • Het proces: Bij DMAIC verbeter of corrigeer je een bestaand proces om variatie te verminderen en kwaliteit te verhogen, terwijl de DMADV-cyclus meer kijkt naar het creëren van een proces met een geoptimaliseerd ontwerp, “Doing it right first time”.
 • Karakter: DMAIC corrigeert en DMADV is preventief.
 • Analyse: Bij DMAIC wordt er gebruik gemaakt van statistische analyses om tot oplossingen te komen. De DMADV gebruikt kwalitatieve technieken zoals QFD, het KANO-model en de CTQ-tree.
 • Focus: DMAIC / Six Sigma kijkt naar het proces, focust zich op maar één of twee CTQ’s en doelt op het verbeteren van deze CTQ prestaties. DMADV / DFSS kijkt naar producten en services, focust zich op alle CTQ’s die ertoe doen en kijkt naar hoe processen worden geleverd om op grote schaal verbeteringen te verwezenlijken.
 • Tijd: Bij DMAIC is de doorlooptijd een stuk korter om processen te verbeteren en problemen voor klanten op te lossen. DMADV projecten duren daarentegen veel langer en zijn veel groter. Deze zijn vaak gebaseerd op een lange termijn behoefte voor een service of product.

DMADV

Ook interessant: