Slimmer werken,
blije klanten

Lean team coach, wie of wat is dat?

Een Lean team coach is een ervaren Lean projectleider die in staat is om zijn of haar eigen afdeling of organisatie mee te nemen in een Lean transformatie. Een Lean team coach is ingevoerd in Lean (Six Sigma) en begeleidt teams naar hun rol in een Lean organisatie. Deze team coaches richten zich net zo min alleen op mensen als alleen op inhoud maar hun focus ligt op volwassenheid van team én proces. Een Lean team coach laat het team groeien en houdt hierbij de focus op de uiteindelijke klantwaarde.

Hoe word ik Lean team coach?

De vraag die je hiervoor eigenlijk moet beantwoorden, wanneer word ik een Lean coach? Om coach te worden moet je kennis én praktijkervaring met Lean (Six Sigma) hebben. Idealiter heb je een Green of Black Belt certificaat op zak en ben je daarmee aan de slag gegaan binnen jouw organisatie. Je hebt bijvoorbeeld binnen je afdelingen een aantal verbeterprojecten opgepakt. Pas dan is het handig om een Lean team coach opleiding te gaan volgen.

Wat houdt de Lean team coach opleiding dan precies in?

  • Deze opleiding gaat ervan uit dat je ervaring hebt met procesverbetering. Tijdens de opleiding leer je vervolgens om de procesvolwassenheid van een organisatie in kaart te brengen en daarover het gesprek aan te gaan met stakeholders
  • Je leert blokkades en stagnering in teams en organisatie te herkennen en hierover het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen
  • Je kan conflicten binnen teams zowel bespreekbaar áls productief maken
  • De toegevoegde waarde van Lean overtuigend brengen bij zowel voor- als tegenstanders

Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld Team interventies, hierbij leer je de verschillende niveaus van interveniëren. Ook leer je hoe je met concrete interventies het team naar het gewenste ontwikkelingsniveau brengt. Daarbij wordt ingegaan op kritieke en spannende momenten die ertoe doen. Een team coach kan te maken krijgen met -soms heftige- emoties, diepgewortelde belangentegenstellingen of situaties, waarin wat gezegd wordt niet past bij wat er gedaan wordt.

Ook staan de emoties en drijfveren van de deelnemer in zijn professie centraal. De deelnemer kan aangeven wat hem raakt of uit balans brengt. Speciale aandacht is er voor spannende momenten in gesprekken met stakeholders en opdrachtgevers (bijvoorbeeld met ‘lastige managers’).

Voorafgaand scoort de deelnemer zichzelf aan de hand van het Lean Team coach competentieprofiel en benoemt hij 1 of 2 praktijksituaties waarin gevaar bestaat om ingezogen te worden. In het functioneren als Lean coach wordt voortdurend een appèl op hem gedaan door de teamleden. De druk voor tegenoverdracht in teamcoaching is groter dan bij individuele coaching. Dit komt vaak door de complexiteit van het politieke spel op relatieniveau of door de (fysieke en mentale) macht van een groep (bijvoorbeeld 10 personen tegen 1 persoon). Met ingebrachte praktijksituaties wordt uitgewerkt hoe de Lean Team coach zichzelf klemzet. Vervolgens wordt gekeken hoe aansluitend mogelijkheden zijn en hoe je jezelf kunt corrigeren. Daarmee ga je adequaat reageren op het appèl dat het team op je doet.

Kortom een intensief programma dat zich richt op het vervolmaken van de rol van Lean coach.