Slimmer werken,
blije klanten

Six Sigma: Wat houdt het precies in? (inclusief video)

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd wat het begrip ‘Six Sigma’ betekent, waar het vandaan komt en wat de verschillen zijn met de Lean methodiek. Hierin bent u niet de enige. Zo worden Lean en Six Sigma vaak samen gebruikt, maar is er wel degelijk een verschil tussen de twee termen. Zo is Lean afkomstig van Toyota en richt zich meer op het wegnemen van verspillingen uit de processen. Hierdoor blijft alleen hetgeen dat wat waardevol is over. Door de klant centraal te stellen, worden alleen de stappen in het proces uitgevoerd die waarde toevoegen voor de klant.
Six Sigma daarentegen, is gebaseerd op statistische gegevens. Deze tool richt zich op het verminderen van variatie in processen, waardoor een contante kwaliteit van proces output ontstaat.


Wil je meer leren over Six Sigma en wil je het toepassen binnen je eigen organisatie? Klik dan hier voor ons trainingsaanbod.

Het ontstaan van Six Sigma

Six Sigma is ontstaan in de jaren 80 binnen het bedrijf ‘Motorola’. Het bedrijf had grote kwaliteitsproblemen in vergelijking met de concurrenten. Hierdoor was het van essentieel belang om deze problemen op te lossen en de kwaliteit te verbeteren.

Het verbeteren van de kwaliteit werd dus de grootste prioriteit binnen Motorola. Elk product moest 10x beter worden aan de hand van herbewerkingen. Bill Smith, toentertijd werkzaam bij Motorola, ontdekte een verband tussen het aantal herbewerkingen aan een product en de kans op problemen bij het gebruik ervan. Dit idee was gebaseerd op de gedachte dat veel variatie in een proces de kans op het maken van onopgemerkte fouten vergroot.

Later kreeg Smith het idee om het kwaliteitsniveau Six Sigma te noemen, waarbij er maar 3,4 fouten per miljoen mogelijkheden gemaakt werden. Deze betekenis is in de basis gelijk gebleven, maar er zijn veel termen toegevoegd door de jaren heen. Zo heb je de DMAIC-structuur, de statistische mogelijkheden en de verschillende niveaus (de Belts).

Het verschil

Het verschil tussen Sigma en Six Sigma zie je wellicht al aan de naam. Sigma (σ) is het symbool voor de standaarddeviatie en wordt gebruikt om de gemiddelde spreiding van een kenmerk rondom een streefwaarde aan te geven.

Six Sigma

Six Sigma daarentegen, wordt gebruikt om aan te geven dat een proces dusdanig geoptimaliseerd is, dat er zelfs bij een afwijking van zesmaal de gemiddelde spreiding (de standaarddeviatie) kritische kwaliteitsaspecten nog voldoen in de ogen van de klant. Met andere woorden, de kans op een defect moet minder zijn dan 3,4 op de miljoen producten.

Six Sigma

Wanneer gebruik je Six Sigma?

Six Sigma wordt beschreven als een methode die organisaties tools biedt om de prestaties van hun proces te verbeteren, met als doel het minimaliseren van het aantal defecten en het verhogen van de winst, de medewerkers tevredenheid en de kwaliteit van producten of diensten. De kwaliteit van  Six Sigma kan van pas komen en wordt ook vaak gebruikt bij twee zaken. Ten eerste wordt het gebruikt wanneer een proces prestatie binnen de limieten van +/- 3s vallen van het gemiddelde in een Control Chart.
six sigma

Daarnaast wordt het gebruikt wanneer een proces binnen +/- 6s van de specificatie limieten van het gemiddelde in een normaalverdeling of Gauss Kromme valt.

Conclusie

Het algehele doel is om de variatie te verkleinen en om zo min mogelijk fouten te maken.
Er kunnen daarentegen wel twee betekenissen aan de methode gekoppeld worden. Zo heb je de managementkant, waarin het doel is om de methode te optimaliseren door middel van tools om processen te verbeteren. Daarnaast heb je de proceskant, waarbij we kijken naar het aantal fouten (minder dan 3,4) om zo een proces Six Sigma te kunnen noemen.

Six Sigma

Ook interessant: